Maafushi boat farah araifi

Go down

Maafushi boat farah araifi Empty Maafushi boat farah araifi

Post  kanbili on Sun Feb 24, 2008 6:48 am

Rey 7.45 gai maafushi boat farah araifi eve. mi boat farah eree grade 10ge kudhin govaigen Kooddoo ah gosfai annani kosheve.

mi haadhisaagai rey 8 kuhjjakaai 1 teacheraku Kolamaafushi Health Centre gai admit kurevuneve. Admit kurevunee maaka bodu gehllun thakeh libigen nookamah e centre ge Doctar mauloomaah dhineve. birugathumuge sababun baeh kudhin heynethunee kamah ves Doctar mauloomaah dhinev.

Miadhu hendhunu 8.00 gai hurihaa kudhin ves dhookohllaifi kamah mi forumah mauloomaah libe eve.

Farah araafaivaa boat rey vanee thila koh jetty ah vahddhaafa eve. mi masakathugai rashuge gina addhadhehgge zuvaanun harakaah therivi kamah e botuge captain mauloomaah dhineve.

Boat farah eri iru dhuvvan huree e boatuge verifaraah adhi Captain Mr.Adam Saeed eve.

kanbili
Admin

Posts : 66
Join date : 2007-11-04

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum