Go down

Re:

Post  kanbili on Thu Jun 18, 2009 7:02 am

[size=9]Mi Leaguge 04 vana match midhiya hukuru dhuvahu haveeru vanee kulhefaev. Mi match 03 landu 01 landun kaamiyaabu kuree dhondooni teamev. Mi match ge man of the matchekah hovifaivanee dhondhooni teamge captain ISMAIL SHAREEF ev.

Mi nimigen dhaa hafthaagai kulhivaruge ehen khaassa khabarakee Kolamaa in mi anna July mahugai fashaa office challenge cup beyvvumah iulaan kuri khabarev. Adhi mihaathanah baiverivumah evves teamaku form hushahalhaafai nuvaa kamah mi mubaaraah inthizaam kuraa faraathun mi forumah mauloomaah dhe ev.

Ehennamaves rashu thereyge khabaru thakah balaa iru mi mubaaraathuge vaahaaka eki dhima dhimaalun adu ive ev. rashu therein libey mauloomaah thakah balaairu mi faharu mi mubaaraathuge fori varah gadhavaane ev. Adhi kulhun therin lavvai baeh ofees thakun soi kuruvamun dhaa vaahaka ves vanee aammu vefa ev. adhi hama ehemme kulhu therin agu bodu koh gannamun ves eba dhe ev.

Gina meehun bunamun gendhanee kuree faharu thashi hodhi KHC teamah mifaharu thashi dhifaau nukureveyne kamashev. Eyge sababuthah hodhumah mi forumun kuri masahkah vanee kaamiyaabu vaa goh nuvefaev.

Mi forumah mauloomaah libifaivaa gothugai mihaaruves emme rangalhu kulhun therin hodhaafaivanee KHC teamunnev. Baeh kulhun therin lavvaa agreement ge soi kohffaivaa kamah KHC teamun mauloomaah dhe ev. KHC teamu bunaa gothugai kuree faharu eteamun nukuthee efaharakee emeehunge faharey kiyaigennev. ehen kamun efaharu thashi kaamiyaabu ves kuri ev. mifaharu eteamun bunamun gendhanee MIFAHARAKEEVES EMEEHUNGE FAHARE ev.
[/size]

kanbili
Admin

Posts : 66
Join date : 2007-11-04

View user profile

Back to top Go down

Re:

Post  kanbili on Mon Jun 22, 2009 1:37 pm

Kolamaa Leaguge 05vana match midhiya hukuru dhuvahu kulhefiev. Mi match fashaigen molhu kulhumeh dhakkamun dhiya Vacanz ah furathama 10 minute thereygai libunu penalty vanee goal keeper dhifaau kohffa ev. Mi match ge furathama haafgai dhondheeni teamah lilbunee emme furusathakev. mi furusathuge beynun hifaigen a teamuge forward Abdulla RAuf vanee e teamah goaleh kaamiyaabu kohffaev. Furathama haaf nimen ulhenikoh Vacanz teamuge Firudhaus Saeed ( Chohllhaa ) gasthugai Dhondheeni Teamuge defender Muruthalhaa gaigai jehumuge sababun refreee yellow cardeh dhekkumaai gulhigen dhondheeni teamuge kulhuntherin nuruhun faalhu kurieve.

Dhevana haaf kulhumah refree kashigandu elhumaai eku dhandah araafaivanee hama ekani Vacanaz teamev. Dhondheeni team vanee dhandun ves gos faev. Mi team kulhen neyri maigandu sababakee furathama haafugai Chohllhaa ah dhekki Yellow cardaai medhu hih hama nujehigennev. E teamun bunamun gendhiyaee e kulhuntheriyaa ah dhakkan jeheynee Red cardeh kamashev.

Dhondheeni team dhandah araatho balai neyrumun refree adhi organaizing komity in nimmee mi match Vacanz ah dhinumashev. migothun Vacanz ah mi match libunee 03 pointaai 03 goalaai eku ev. Mi leaguge kulhun dhen onnaanee mi anna hukuru dhuvahu haveeru ev.

kanbili
Admin

Posts : 66
Join date : 2007-11-04

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum