KOLAMAA in Computer corheh fashaifi

Go down

KOLAMAA in Computer corheh fashaifi Empty KOLAMAA in Computer corheh fashaifi

Post  freeze on Wed Apr 09, 2008 7:41 pm

Kolamaafushi ge anhenun nah amaaz kohgen KOLAMAA jamuiyyaa in computer basic dhaskohddhey 01masdhuvahuge corheh miadhu fashaifi. Mi corhah iulaan kurumun 50 baiverin baiverivumah nan note kohfaivaa kamah e jamuiyyaa in mauloomaah dhey.
Mihaa bodu tharuheebeh libigen dhiyumaai gulhigen KOLAMAA in beynun v hurihaa beyfulhunnah ves corse hingai dhinumashe. Ehen namaves thanuge jaaga nethumaai vaseelah thah madhumakun faharaku 10 baiverin baiverikoh nan note kohffaivaa 50 baiverin nah corse hingaa gothah vanee hama jehifa ev.

Furathama negi 10 baiverin corhah nagaafaivanee nan note kohffaivaa hurihaa faraahthakehgge haazirugai guruathu lumah fahuga ev. konme fahrahkuves migothah guru athu laa gothah vanee hamajehifa ev.

Mi corhakee mulhin hiley hingey corhekev. Mi corhugai kiyvaidhevvanee KOLAMAA ge memberun kamah vaa Thalal Shareef aai Ahmed Jameelev.

02 sessionakah bahaalaigen miadhu feshi corhuge furathama sessionugai kiyavaidhevvee Ahmed Jameelev. Furathama gadi othee haveeru 4.00 in 5.00 ashev. Dhevana gadeegai kiyavi dhevvee Thalaal Shareef ev. Mi gadi othee mirey 8.00 in 9.00 ashev.

Mi corhakee anhen beyfulhunnah kuriyah gendhaa corhakah vee namaves Ahmed Farooq ge edhumuge mathin eyna ves baiverikoh eyna ah konme dhuvahaku khaassa claheh nagaagothah vanee hama jehifa ev.

freeze

Posts : 21
Join date : 2008-02-27

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum