SKY AA KOLAMA AA DHEMEDHU BAHUGE HAMALAA THAKEH BADHALU KOFF

Go down

SKY AA KOLAMA AA DHEMEDHU BAHUGE HAMALAA THAKEH BADHALU KOFF Empty SKY AA KOLAMA AA DHEMEDHU BAHUGE HAMALAA THAKEH BADHALU KOFF

Post  kolamaaboy on Tue Apr 08, 2008 3:16 pm

Miadhu ga.atholhu madharusaagai beyvvi dhuniyayge sikhathu dhuvas faahaga kurumuge jalsaa gai shukurudhennevi iru SKY ah haggu shukuru nudhennevumuge massalaigai Kolama aa SKY aa dhemedhu bahuge
hamalaa thakeh badhalu koffi.

Jalsaa nimmumah fahu refreshment gadeegai SKY ge kureege naaib raees Abd.Qasim aa Anhenunge tharaggee ah masakkaiyhkuraa commityge Mariyam Saeeda aa dhemedhu feshunu mi bahuge hamala thakuge thereah Kolama ge raees Thaqiyyu vadhe mi massala miadhu varah hoonuvi.Qasim bunanee Kolama akee kannuve nanvaan masakkaiyh kuraa jamiyyaa eh kamashaai keiyhkureveynee vaki varakah kamuga.
Adhi Thaqiyyu vanee Qasim ge haisiyyathaabeheygothun suvaalu koffa.


Enme bodu massala akahavee SKY ge waseelaiyhthah beynun kohgen SKY clubhouse thereygai beyvvi Workshop ge setficate SKY ah dhin iru e workshopakee KOLAMA aa Sikhee Marukazaa ANhenunge Comity gulhigen beyvvi workshopeh kamugai setficate gai ibaaraaiyh koffaivun.
Mi massalaigai gaaiygandakah baigadi iru vandhen dhe jamiyyaage ismembarun ( A.rauf, Ziyad, Abd.Qasim , Thaqiiyu, M.Ismail adhi Mariyam Saeeda ) ge medhugai hoonu zuvaabu thah kuriyah dhiya.Mi zuvaabu hoonuvegen gos KOLAMA in vanee emeehunnah anhenunge committee in dhin setificateves veedhaalaafa
.

kolamaaboy

Posts : 9
Join date : 2008-01-04

View user profile

Back to top Go down

SKY AA KOLAMA AA DHEMEDHU BAHUGE HAMALAA THAKEH BADHALU KOFF Empty Re: SKY AA KOLAMA AA DHEMEDHU BAHUGE HAMALAA THAKEH BADHALU KOFF

Post  kanbili on Wed Apr 09, 2008 1:13 pm

Rayyithunnah khidhumah kuraa bayaku ( e e SKY viyas KOLAMAA viyas Sikhhee marukazu viyas GA.Atholhu madharusaa viyas, Office viyas adhi rashu court viyas) kohddheefaivaa khidhumah thakuge kala govumakee varah huthuru kameh.

kanbili
Admin

Posts : 66
Join date : 2007-11-04

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum