DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Mon Jan 07, 2008 5:54 pm

kolamaafushi gai harakaaiyhtherivaa dhe jamiyya ah balaa iru SKY maa kureegai ulhay kamah khiyaalu hoadhun thakun dhakkaifi.mi veythuvedhiya dhemas dhuvahu hingi harakaaiyhthakah balaali namaves SKY akee hinguntheri jamiyyaa ehkan saabithu kohdhay kamah rashuge varah gina faraiyhthakun iththifaaq vay.mi ee faharehgaives kolamaa ah gonjahaalan buni ehcheh kamah kiyun therin hee nukurevvun edhen.mi veythuvedhiya dhe mas dhuvahuge thereygai SKY in hingi ba eh harakaaiyh thakaai khaassa kanthah thah.

1.CODC in dhevvi office imaaraaiyh kulgadha rasmiyyaathakaa eku hulhuvun.
2.Quruan mubaaraaiyh.
3.Football mubaaraaiyh.
4.indoor games thah kulhumuge furusathu rashuge zuvaanunnah hulhuvaalun.meege thereygai billiard, carrom, dart, TT, bedminton adhi raazuvaa himeney.
5.SKY EID CUP football tournament.
6.SKY EID KULHIVARU 1428 .
7.SKY netball tournament.
8.Thinadhoo teamakaai eku football matcheh kulhun.
9.Khithaanukurun
10.Football coaching Camp ( Y D P )
11.Ebbaivantha kamuge dhuvas faahaga kurumuge gothun naai Eid kulhivaru thakuge nimun faahaga kurumuge gothun beyvvi filmee tharinge show.

mihurihaa kameh kuda dhuvas kolhehge thereygai kurumakee e jamiyyaa ah gonjahaalevay fadha ithuru jamiyyaa eh rashugai neiyh kan dheyhava ali gadha hekkeh.
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Mon Jan 07, 2008 5:59 pm

Kolamaa jamuyya inves vany thafaath harakaah thakeh hingaifai

1.pre schooluge bingaa alhai imaareaah kurumuge mashahkah feshun
2.Kudakudhinge festivaleh
3.liyelaa jehun
4.pic nic dhathuru etc...........................
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Mon Jan 07, 2008 6:04 pm

Dhejamuyyaaage vaaadhaverikamah vure alhugadumennah mihaaaru mifennaneee hasadhaige alifaaaan. meee vegenvaaane gotheh nooon. alhugadah heeevany dhejamuyya gulhen vejjehen. dhejamuyyaainves rashah kurany hidhumah... konme jamuyyaaa akunves konme kameh kurias ekameh vaaaneee kolamaafusheeege tharaggee ah kurevey kamakah... ekamuge reeethinamaa sharaf libeynee hama kolamaafuttah nisbaiyvaa meeehun. Dhejamuyyaaa eggalakah erumah alhugadu govaaalan..............
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Mon Jan 07, 2008 6:06 pm

kolamaafushi gai harakaaiyhtherivaa dhe jamiyya ah balaa iru SKY maa kureegai ulhay kamah khiyaalu hoadhun thakun dhakkaifi.mi veythuvedhiya dhemas dhuvahu hingi harakaaiyhthakah balaali namaves SKY akee hinguntheri jamiyyaa ehkan saabithu kohdhay kamah rashuge varah gina faraiyhthakun iththifaaq vay.mi ee faharehgaives kolamaa ah gonjahaalan buni ehcheh kamah kiyun therin hee nukurevvun edhen.mi veythuvedhiya dhe mas dhuvahuge thereygai SKY in hingi ba eh harakaaiyh thakaai khaassa kanthah thah.

1.CODC in dhevvi office imaaraaiyh kulgadha rasmiyyaathakaa eku hulhuvun.
2.Quruan mubaaraaiyh.
3.Football mubaaraaiyh.
4.indoor games thah kulhumuge furusathu rashuge zuvaanunnah hulhuvaalun.meege thereygai billiard, carrom, dart, TT, bedminton adhi raazuvaa himeney.
5.SKY EID CUP football tournament.
6.SKY EID KULHIVARU 1428 .
7.SKY netball tournament.
8.Thinadhoo teamakaai eku football matcheh kulhun.
9.Khithaanukurun
10.Football coaching Camp ( Y D P )
11.Ebbaivantha kamuge dhuvas faahaga kurumuge gothun naai Eid kulhivaru thakuge nimun faahaga kurumuge gothun beyvvi filmee tharinge show.

mihurihaa kameh kuda dhuvas kolhehge thereygai kurumakee e jamiyyaa ah gonjahaalevay fadha ithuru jamiyyaa eh rashugai neiyh kan dheyhava ali gadha hekkeh.
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Wed Jan 09, 2008 4:21 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Sharoo10
Sky ah gon jahaaaaanan
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Wed Jan 09, 2008 4:34 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Kolama10

mashah heevaneee mihaaaru dhe jamuyyaa gulhen vejjehen
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Wed Jan 09, 2008 6:13 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Dsc00910

konkahala baddaluvumeh
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Wed Jan 09, 2008 6:16 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Dsc00910
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  kolamaaboy on Sat Jan 12, 2008 10:25 am

haadha update nuvaa site ekay dho.mives dhen meehaku siteh hedheema eh chakah ehcheh hadhaalan hedhi forameh dho.thi fenvaru meehun forum nahadhaany. kolamaahuttaa forum konme dhuvahakyves update vay.meethi update vanee gina vegen mahaku dhethin faharu.miah vure maa rangalhuvaane gayah gui revunas.

kolamaaboy

Posts : 9
Join date : 2008-01-04

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Vaaadhaverikan

Post  pepsi on Mon Jan 14, 2008 6:51 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN New_im10
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Mon Jan 14, 2008 7:08 pm

keeep it up!!! Meee rashuge kudakudhinnah huri ufaaaveri khabareh..
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  pepsi on Tue Jan 15, 2008 6:00 pm

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Bitmap10
pepsi
pepsi

Posts : 29
Join date : 2007-11-14

View user profile

Back to top Go down

DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN Empty Re: DHE JAMUYYAAAGE VAADHAVERIKAN

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum