Health Day ge harakaah thah fashaifi

Go down

Health Day ge harakaah thah fashaifi Empty Health Day ge harakaah thah fashaifi

Post  Tharika on Fri Apr 04, 2008 1:45 pm

Mi aharuge Health Day faahaga kurumuge gothun hingaa harakaah thakuge thereygai himeney school kudhinge mazmoon liyumuge mubaaraah dhaadhi dhemme aku Ga.Atholhu madharusaagai baavvaifi. School ge grade 6-10 ge dhemedhuge dharivarunnah hulhuvaali mi mubaaraathugai gina adhadhehgge dharivarun baivarivi kamah mauloomaah libey.

Mi dhiya aharuves vanee meege mubaaraatheh baavvaafa ehen namaves midfaharu migendhiyaee thafaathu koh mi kamugai harakaah therivi beyfulhaku kiyadhevvi.

Mi mubaaraathuge natheejaa faalhu kurun onnaanee Health Day ge khaassa jalsaa gai kamahves efaraathun vidhaalhuvi. Mi jalsaa beyvumah hamajehifai vanee mi mahuge 8 gai Ga.Atholhu madharusaage holuga ev.

Tharika

Posts : 8
Join date : 2007-12-12

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum