Mash hooru CHIKA hayyaru kohffi

Go down

Mash hooru CHIKA hayyaru kohffi Empty Mash hooru CHIKA hayyaru kohffi

Post  freeze on Sat Mar 22, 2008 7:24 pm

މާލެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަހަލަ ކަނޑިއަކާއި 10 ޕެކެޓް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއެކު އިބުރާހިމް ނާފިޒު (ޗިކާ) ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޗިކާ ހައްޔަރުކުރީ މާލެތެރޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި މާރާމާރީ ތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނަގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި ކަނޑިއަކާއި 10 ޕަކެޓް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަނީ ފެނިފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން އޭނަގެ ގެއިން ހޯދި ފައިސާތަކުގެ އަދަދެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.


މާރާމާރީ ތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އޭނަ ހައްޔަރުކޮށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި 10 ޕަކެޓް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ކަނޑިއަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަނީ ފެނިފައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.


ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗިކާ, ފުލުހުން ހިފެހެއްޓީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ ގައި ހުއްޓަ އެވެ.

[right]ithurah vidhaalhu vumah thireegaivaa linkah click kohlla.
www.haveeru.com.mv

freeze

Posts : 21
Join date : 2008-02-27

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum